Prace naszych studentów

drzwi Gdansk Starówka

Sabine

Prawo Xose Pena:

„Jest pewne, że jeśli na lekcji języka polskiego uczysz się nowych dowolnych dziesięciu słów, bez względu na ich pozorną bezużyteczność, natkniesz się w ciągu następnej doby na przynajmniej jedno z nich.”

Megumi Mój szal

Szymborska po galicyjsku: A CHEGADA DOS PAXAROS